Exterior2_edited_edited
Exterior1a_edited
Interior sun

Nasza Polska Wspolnota

ADORACJA
MSZE ŚWIĘTE
SPOWIEDŹ

Pierwsze Piątki
9:00 a.m. do 12:00 p.m.

Czwarta Niedziela Miesiąca
1 godzina przed każdą Mszą św.
45 minut

Od wtorku do piątku 8:30 a.m.                (angielska)
Sobota  4:30 p.m.                                    (angielska)
Niedziela  9:30 a.m.                                 (angielska)
Niedziela  11:30 a.m.                  *(angielska/polska)

 

  *W pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca Msza św. po polsku.

Poniedzialek 4:30 p.m. – 4:55 p.m.
Sobota 3:30 p.m. – 4:15 pm.

Albo na prośbę, umwić się z Księdzem telefonicznie

ROŻANIEC

W piątą niedzielę każdego
miesiąca 30 minut przed Mszą

COVID-19 w ramach środkόw ostrożności – tylko 15% powierzchni kościoła pozwala na 45 osόb podczas Mszy świętej.

COVID–19 AKTUALNOŚCI

o

PRAWO SUMIENIA

WAŻNA WIADOMOŚĆ OD KSIĘDZA BISKUPA MIEHM

Jako katolicy jesteśmy wezwani, aby chronić najbardziej słabych członkόw naszego społeczeństwa i widzieć wartość każdego człowieka jako stworzonego na obraz i podobieństwo Boga. Ostatnie trendy w naszym narodzie i w prowincji powinny być dla nas, usiłujących podtrzymywać godność każdej osoby, wielkim niepokojem.
 

Dla katolickich lekarzy, pielęgniarek, farmaceutόw w Ontario praktykowanie zawodu staje się coraz trudniejsze, ponieważ istniejące przepisy wymagają w pewnym sensie uczestniczenia w medycznej pomocy śmierci - Medical Assistance in Dying.
 

Dlatego też biskupi Ontario jednoczą się w kompanii, aby w prawie ontaryjskim stanąć w obronie tradycyjnego prawa sumienia. 
 

Proszę przeczytać list Księdza Biskupa.

NIEDZIELA BOŻEGO MIŁOSIERDZIA
COVID–19 AKTUALNOŚCI

WIADOMOŚCI BIEŻĄCE RE: COVID

Kościoły otwarte na Msze święte w niedziele i tylko 15% powierzchni kościoła pozwala.

MSZE ŚW. KS. STEFANA na ZOOM

Sobota godz.4.30 p.m. nagrana na Zoom i zamieszczona na stronie internetowej w każdą niedzielę rano dla wiernych, ktόrzy nie mogą uczestniczyć

we Mszy św w kościele. Kliknij ten link, aby dołączyć do
dowolnej soboty.

DYSPENSY

Przypominamy wiernym, ktόrzy nie mogą uczęszczać na Mszę św., że Ks. Biskup Miehm udziela im dyspensy. To samo dotyczy świąt  Bożego Narodzenia i Nowego Roku. — +Ks.Bp Miehm. 10 listopad, 2020 rok

Misja Katolicka pod wezwaniem

św. Jadwigi – Krόlowej Polski

Drodzy Rodacy ! 


Pod koniec miesiąca lipca pożegnaliśmy Ks. Williama Moloney, ktόry po  6-ciu latach pracy w parafii został przeniesiony do parafii w Campbellford. Nowym duszpasterzem naszej parafii został Ks. Stephen DeCarlo. Oczywiście pozostał z nami Ks. Stanisław Witczak. Nasz nowy lider – Ks. DeCarlo na pierwszym spotkaniu – Eucharystii – bardzo pozytywnie wyrażał się o Polsce, Polakach. Dzielił się wrażeniami z pielgrzymki do naszego kraju, m.in. do Sanktuarium Matki Bożej, Krόlowej Polski w Częstochowie. Zaznaczył, że będzie się uczył języka polskiego, aby łatwiej kontaktować się ze społecznością polonijną. Wspomniał rόwnież o stworzeniu polskiej strony internetowej.


Dzięki inicjatywie Księdza Stephena, sekretarki Patsy i mojej pomocy, prezentujemy naszym Rodakom pierwszą stronę, ktόra będzie dostępna  w internecie.   Zachęcamy do wspόłpracy, może ktoś ma pomysły, jak wykorzystać tę stronę po polsku? 


Pamiętajmy o modlitwie za naszą wspόlnotę, szczegόlnie za chorych i cierpiących. Mόdlmy się o ustanie pandemii koronawirusa. Prośmy o powołania do kapłaństwa i życia zakonnego. Pamiętajmy o rodzinach, dzieciach i młodzieży. Szczęść Boże wszystkim!

 

 —  s. Dolores

SIOSTRY PASJONISTKI
Zgromadzenie Siόstr Męki Pana Naszego Jezusa Chrystusa

Zgromadzenie Polskie powstałe w roku 1918 w Płocku. Założycielka Matka Jόzefa Hałacińska, zmarła w 1946 roku. Placόwka w Peterborough istnieje od 1977 roku. Siostry pracowały w Kurii oraz  wśrόd tutejszej Polonii. Obecnie na emeryturze, ale jeszcze posługują dla Rodakόw skupiających się przy parafii Immaculate Conception. Celem Zgromadzenia jest oddanie chwały Bogu i uświęcenie siόstr poprzez naśladowanie cierpiącego Chrystusa. Dążenie do doskonałej miłości Boga realizuje się poprzez śluby: czystości, ubόstwa i posłuszeństwa. Charyzmat Zgromadzenia przejawia się w służbie ludziom, realizowanej przez modlitwę i pracę nauczycielską, katechetyczną, wychowawczą, charytatywną i pielęgniarską.

Od lewej:  S. Bogumiła, S. Bogdana (śp.), S. Gaudencja, S. Dolores

Motto Zgromadzenia:  "Miłość Chrystusa przynagla nas"
2 Kor 5,14
tel. 705-743-0229

DOROCZNY POLSKI OBIAD

Stał się bardzo popularny w
Immaculate Conception.

Całkowity dochόd z tej imprezy
przeznaczony jest dla parafii.

SZKOŁA POLSKA ŚW. JANA PAWŁA II

Szkoła istnieje od 1978 roku. Obejmuje dzieci od lat 4 do kl.8 i młodzież. Nauka języka polskiego: (mόwienie, czytanie, pisanie), historii i geografii Polski, religii, śpiewu i kultury. Uczniowie uczestniczą w polskich Mszach świętych, uroczystościach kościelnych i patriotycznych. Rodzice rόwnież aktywnie właczają się w życie parafii. Kontakt: S. Dolores tel. 705-743-0229

Diocese.png

Ks. Stephen DeCarlo

Ksiądz | Administrator

Witamy naszego nowego duszpasterza, Księdza Stefana DeCarlo! 
Ksiądz Stefan pochodzi z Peterborough i był ochrzczony w Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa. Uczęszczxał do Szkoły podstawowej Katolickiej Najświętszego Serca i do publicznej - Krόla Edwarda. Następnie ukończył Szkołę średnią Katolicką – Świętego Krzyża. Potem uczęszczał na uniwersytet w Toronto,  do college  Matki Bożej Stolicy Mądrości w Barry’s Bay, do niższego Seminarium św. Filipa w Toronto i wyższego Seminarium św. Augustyna w Scarborough. Ksiądz także ukończył kursy w Instutucie Liturgii Mundelein w stanie Illinois, USA. Roczną praktykę pastoralną odbył w parafii św. Jόzefa w Bowmanville. Święcenia kapłańskie przyjął 25 maja 2018 roku. Pełnił posługę duszpasterską w parafii Matki Bożej w Lindsay w latach 2018-2020. 29 lipca 2020 roku przyszedł  pracować do Parafii Immaculate Conception- Niepokalanego Poczęcia NMP na miejsce Ks. Billa Moloney.

Ks. Peter Seabrooke

Emeryt mieszkający na plebanii

Ks. Peter Seabrooke był ochrzczony w Parafii Niepokalanego Poczęcia – Immaculate Conception. Wychowywał się i należał do Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa – Sacred Heart. Obydwie parafie w Peterborough. Na kapłana został wyświęcony 6 maja 1972 roku. Pracował w parafiach naszej diecezji: Cobourg, Lindsay, Newcastle i Peterborough. Ponadto pracował jako Dyrektor Młodzieży, Dyrektor Biura Duszpasterstwa Rodzin Chrześcijańskich oraz jako Kanclerz  do spraw ogόlnych w Kurii. Oficjalnie przeszedł na emeryturę we wrześniu 2019 roku i mieszka na plebanii w parafii Immaculate Conception.  Ksiądz także pełni funkcję Kapelana u Siόstr Świętego Jόzefa na Mount St. Joseph.

IMMACULATE CONCEPTION
Facebook.PNG

705-742-5466

386 Rogers Street

Peterborough, ON  K9H 1W7

 

OFFICE HOURS

Tues | Wed | Thurs

8:30 a.m. to 4:00 p.m.

office@immaculatepeterborough.ca

NOTE:  Secretary is working remotely and can be contacted at the above email.  Fr. Stephen can meet you at the office if pre-arranged.

© 2020 Immaculate Conception Roman Catholic Parish, Peterborough