Exterior2_edited_edited
Exterior1a_edited

Nasza Polska Wspolnota

WSZYSTKIE MSZE ŚWIĘTE ODWOŁANE, AŻ DO NASTĘPNEGO KOMUNIKATU
W celu utrzymania duchowej łączności z Kościołem Ks. Stefan proponuje następujące  sugestie:
  • Kościόł jest otwarty codziennie  (z wyjątkiem poniedziałku) od godz.9.30 a.m. do 12.00 w południe na modlitwę indywidualną
     
  • Spowiedź święta możliwa na prośbę penitenta. Dzwonić do Księdza Stefana w celu umόwienia dnia i godziny (tel. 705-742-5466)
     
  • Msza święta sobotnia o godz. 4.30 p.m. dostępna przez Zoom w każdą sobotę, nacisnąć link  
     
  • Msza św. niedzielna nagrana w sobotę na Zoom
COVID–19 AKTUALNOŚCI

o

COVID–19 AKTUALNOŚCI

22 grudnia 2020 roku
Wiadomość od Księdza Biskupa dotycząca prowincjonalnego lockdown

WIADOMOŚĆ OD KSIĘDZA STEFANA
Jak będziemy funcjonować w czasie lockdown

DYSPENSY

Przypominamy wiernym, ktόrzy nie mogą uczęszczać na Mszę św., że Ks. Biskup Miehm udziela im dyspensy. To samo dotyczy świąt  Bożego Narodzenia i Nowego Roku. — +Ks.Bp Miehm. 10 listopad, 2020 rok

CHRZEST PAŃSKI
Misja Katolicka pod wezwaniem

św. Jadwigi – Krόlowej Polski

Drodzy Rodacy ! 


Pod koniec miesiąca lipca pożegnaliśmy Ks. Williama Moloney, ktόry po  6-ciu latach pracy w parafii został przeniesiony do parafii w Campbellford. Nowym duszpasterzem naszej parafii został Ks. Stephen DeCarlo. Oczywiście pozostał z nami Ks. Stanisław Witczak. Nasz nowy lider – Ks. DeCarlo na pierwszym spotkaniu – Eucharystii – bardzo pozytywnie wyrażał się o Polsce, Polakach. Dzielił się wrażeniami z pielgrzymki do naszego kraju, m.in. do Sanktuarium Matki Bożej, Krόlowej Polski w Częstochowie. Zaznaczył, że będzie się uczył języka polskiego, aby łatwiej kontaktować się ze społecznością polonijną. Wspomniał rόwnież o stworzeniu polskiej strony internetowej.


Dzięki inicjatywie Księdza Stephena, sekretarki Patsy i mojej pomocy, prezentujemy naszym Rodakom pierwszą stronę, ktόra będzie dostępna  w internecie.   Zachęcamy do wspόłpracy, może ktoś ma pomysły, jak wykorzystać tę stronę po polsku? 


Pamiętajmy o modlitwie za naszą wspόlnotę, szczegόlnie za chorych i cierpiących. Mόdlmy się o ustanie pandemii koronawirusa. Prośmy o powołania do kapłaństwa i życia zakonnego. Pamiętajmy o rodzinach, dzieciach i młodzieży. Szczęść Boże wszystkim!

 

 —  s. Dolores

SIOSTRY PASJONISTKI
Zgromadzenie Siόstr Męki Pana Naszego Jezusa Chrystusa

Zgromadzenie Polskie powstałe w roku 1918 w Płocku. Założycielka Matka Jόzefa Hałacińska, zmarła w 1946 roku. Placόwka w Peterborough istnieje od 1977 roku. Siostry pracowały w Kurii oraz  wśrόd tutejszej Polonii. Obecnie na emeryturze, ale jeszcze posługują dla Rodakόw skupiających się przy parafii Immaculate Conception. Celem Zgromadzenia jest oddanie chwały Bogu i uświęcenie siόstr poprzez naśladowanie cierpiącego Chrystusa. Dążenie do doskonałej miłości Boga realizuje się poprzez śluby: czystości, ubόstwa i posłuszeństwa. Charyzmat Zgromadzenia przejawia się w służbie ludziom, realizowanej przez modlitwę i pracę nauczycielską, katechetyczną, wychowawczą, charytatywną i pielęgniarską.

Od lewej:  S. Bogumiła, S. Bogdana (śp.), S. Gaudencja, S. Dolores

Motto Zgromadzenia:  "Miłość Chrystusa przynagla nas"
2 Kor 5,14
tel. 705-743-0229

DOROCZNY POLSKI OBIAD

Stał się bardzo popularny w
Immaculate Conception.

Całkowity dochόd z tej imprezy
przeznaczony jest dla parafii.

SZKOŁA POLSKA ŚW. JANA PAWŁA II

Szkoła istnieje od 1978 roku. Obejmuje dzieci od lat 4 do kl.8 i młodzież. Nauka języka polskiego: (mόwienie, czytanie, pisanie), historii i geografii Polski, religii, śpiewu i kultury. Uczniowie uczestniczą w polskich Mszach świętych, uroczystościach kościelnych i patriotycznych. Rodzice rόwnież aktywnie właczają się w życie parafii. Kontakt: S. Dolores tel. 705-743-0229

Diocese.png

Ks. Stephen DeCarlo

Ksiądz | Administrator

Witamy naszego nowego duszpasterza, Księdza Stefana DeCarlo! 
Ksiądz Stefan pochodzi z Peterborough i był ochrzczony w Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa. Uczęszczxał do Szkoły podstawowej Katolickiej Najświętszego Serca i do publicznej - Krόla Edwarda. Następnie ukończył Szkołę średnią Katolicką – Świętego Krzyża. Potem uczęszczał na uniwersytet w Toronto,  do college  Matki Bożej Stolicy Mądrości w Barry’s Bay, do niższego Seminarium św. Filipa w Toronto i wyższego Seminarium św. Augustyna w Scarborough. Ksiądz także ukończył kursy w Instutucie Liturgii Mundelein w stanie Illinois, USA. Roczną praktykę pastoralną odbył w parafii św. Jόzefa w Bowmanville. Święcenia kapłańskie przyjął 25 maja 2018 roku. Pełnił posługę duszpasterską w parafii Matki Bożej w Lindsay w latach 2018-2020. 29 lipca 2020 roku przyszedł  pracować do Parafii Immaculate Conception- Niepokalanego Poczęcia NMP na miejsce Ks. Billa Moloney.

Ks. Peter Seabrooke

Emeryt mieszkający na plebanii

Ks. Peter Seabrooke był ochrzczony w Parafii Niepokalanego Poczęcia – Immaculate Conception. Wychowywał się i należał do Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa – Sacred Heart. Obydwie parafie w Peterborough. Na kapłana został wyświęcony 6 maja 1972 roku. Pracował w parafiach naszej diecezji: Cobourg, Lindsay, Newcastle i Peterborough. Ponadto pracował jako Dyrektor Młodzieży, Dyrektor Biura Duszpasterstwa Rodzin Chrześcijańskich oraz jako Kanclerz  do spraw ogόlnych w Kurii. Oficjalnie przeszedł na emeryturę we wrześniu 2019 roku i mieszka na plebanii w parafii Immaculate Conception.  Ksiądz także pełni funkcję Kapelana u Siόstr Świętego Jόzefa na Mount St. Joseph.

IMMACULATE CONCEPTION
Facebook.PNG

705-742-5466

386 Rogers Street

Peterborough, ON  K9H 1W7

 

OFFICE HOURS

Tues | Wed | Thurs

8:30 a.m. to 4:00 p.m.

office@immaculatepeterborough.ca

© 2020 Immaculate Conception Roman Catholic Parish, Peterborough