20220420_123449-01
Exterior2_edited_edited
Exterior1a_edited
Interior sun
20220420_120252-01

Nasza Polska Wspólnota

ADORACJA
MSZE ŚWIĘTE
SPOWIEDŹ

Pierwsze Piątki
9:00 a.m. do 12:00 p.m.

RÓŻANIEC

angielska: W piątą niedzielę każdego
                 miesiąca 20 minut przed
                 Mszą
polska:    W każdą niedzielę 30 minut
                przed mszą (o 11:00 a.m.)

Od wtorku do piątku 8:30 a.m.                (angielska)
Sobota  4:30 p.m.                                    (angielska)
Niedziela  9:30 a.m.                                 (angielska)
Niedziela  11:30 a.m.                  *(angielska/polska)

 

  *W pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca Msza św. po polsku.

Poniedzialek 4:30 p.m. – 4:55 p.m.
Sobota 3:30 p.m. – 4:15 pm.

Albo na prośbę umówić się z księdzem telefonicznie

Dzwoń pod numer 705-742-5466
aby ustalić termin
z księdzem.

Do wejścia na Msze Św w dni powszednie (od wtorku do piątku) prosimy używać bocznych drzwi wiodących przez rampę bezpośrednio z parkingu.

DEKRET BISKUPA
Niedzielne Msze Święte ponownie obowiązkowe od 18 czerwca 2022 r.

Bulletins.jpg
MSZA ŚWIĘTA Z KATEDRY
Annual Appeal_Polish.jpg
Vocations Collection_Polish.jpg
Good Shepherd_Polish.jpg
NOWY PROGRAM
WKRÓTCE DOSTĘPNY W PARAFII
DLA DZIECI W WIEKU 3-6 LAT

Ta posługa daje dzieciom: 

  • Możliwość pokochania Jezusa, Dobrego Pasterza, w specjalnie do tego celu przygotowanej przestrzeni zwanej atrium.

  • Prezentacje z przewodnikiem, który ma pomóc w rozważaniach nad Biblią i tajemnicami wiary chrześcijańskiej, będą prowadzone przez dorosłych, ukształtowanych w wierze katechetów. 

  • Jest to szansa na pielęgnowanie indywidualnych duchowych potrzeb i zdolności każdego dziecka.

Co by było, gdyby każde dziecko mogło mieć czas i miejsce specjalnie zarezerwowane na spotkanie z Chrystusem?  Katecheza Dobrego Pasterza jest sprawdzonym podejściem do formacji wiary.  Karmi najgłębsze potrzeby dzieci, pozwalając każdemu osobiście poznać Boga.  W atmosferze rekolekcji, dzięki zastosowaniu specjalnych materiałów przeznaczonych specjalnie dla dzieci w wieku 3-6 lat, mogą one poznawać Boga słuchając Jego Słowa.  Najcenniejsze skarby wiary chrześcijańskiej, pochodzące z Pisma Świętego i liturgii, dotykają serca każdego dzieciaka, dając radość i skłaniając już od małego do przemyśleń i modlitwy.

Dlatego też ogłaszamy z radością na Niedzielę Dobrego Pasterza, że w parafii Niepokalanego Poczęcia znalazł miejsce nowy dom dla katechezy Dobrego Pasterza.  Zajęcia odbywać się będą w soboty rano od 9:00 do 11:00 począwszy od 24 września.  (Informacje w sprawie rejestracji napłyną wkrótce.)

Good Shepherd3
Good Shepherd2.jpg
STAN NASZYCH FINANSÓW

Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie na rzecz parafii i wsparcie finansowe, zwłaszcza tym, którzy z różnych powodów, nie mogąc osobiście uczestniczyć w nabożeństwach, rzetelnie dostarczyli do biura i na plebanię swoje koperty z datkami w tym także na ofiarę dla św. Wincentego a Paulo.

Fr Stephen3_edited_edited.jpg

Jak widać w naszym ostatnim sprawozdaniu finansowym, pandemia nie miała tak drastycznego wpływu na nasze finanse – mamy $250 154 przychodów. W tej liczbie znajduje się $16 628 dofinansowania do wypłat przez rząd; dzięki temu nasze przychody wzrosły o $33 253 z roku na rok, choć nadal poniżej poziomu z 2018 r. wynoszącego $262 639. Na szczęście, dzięki staraniom ks. Stephena i personelu, udało nam się zmniejszyć wydatki o $10 273 w stosunku do roku ubiegłego do $203 450.

Nakłady inwestycyjne na ten rok były dość małe i wyniosły $2031, aby wymienić laptopa, kupić nową kuchenkę na plebanię i uzyskać rysunki do projektu windy.

Jak zapewne pamiętacie, otrzymaliśmy telefon od sąsiada, który zauważył po wichurze, że miedziane zadaszenie kościoła falowało jak chorągiew na wietrze. Szacunki otrzymane do tej pory w celu usunięcia tego problemu poprzez zainstalowanie nowych śrub mieszczą się w rzędzie $10 000. Wynajem sprzętu potrzebnego do pracy na tej wysokości nie jest tani, a znalezienie kogoś do wykonania pracy jest wyzwaniem.

Oszacowaliśmy, że musimy zebrać około $60 000, aby wymienić przestarzały system kotłów, ponieważ jeden kocioł już nie działa, a pozostałe dwa ledwie chodzą. Rzeczywista wycena wynosi $64 676,87, w tym HST.  Diecezjalna Komisja Majątkowa wyraziła zgodę na realizację projektu. Dzięki hojnej dotacji na rzecz parafii i naszej zbiórce pieniędzy uda się nam pokryć koszty, biorąc też pod uwagę, że otrzymamy zwrot HST.

Zbieranie funduszy jest wyzwaniem w dzisiejszych czasach, ale przywrócimy naszą parafialną loterię 27 sierpnia na dorocznej parafialnej wyprzedaży różności (yard sale) i mamy nadzieję wznowić nasze parafialne kolacje, aby pomóc w dofinansowaniu i likwidacji tego niedoboru.

Z ufnością czekamy na Wasze dalsze wsparcie.  Bądźcie zdrowi.


Komisja Finansów:
Paul Ayotte, Luc Matteau, Brendan Moher, Peter Dawson

— Czerwiec, 2022

KROCZĄC WSPÓLNIE – PAPIESKA WIZYTA W KANADZIE
24–29 lipca 2022 r.
Delegation to Rome_Polish.jpg

Jak ogłosił Watykan, papież Franciszek uda się do Kanady w dniach 24-29 lipca 2022 roku.  Historyczna wizyta jest kontynuacją wizyty delegacji tubylczej w marcu/kwietniu tego roku.  Lipcowa wizyta Papieża będzie kontynuacją podróży z Ludami Tubylczymi na drodze do uzdrowienia i pojednania.

Wizyta papieża Franciszka będzie czwartą papieską podróżą do Kanady i pierwszą od czasu wizyty św. Jana Pawła II w 2002 roku. Po prywatnych audiencjach z 32 Starszymi, Dzierżawcami Wiedzy, ocalałymi ze szkół stacjonarnych i młodzieżą reprezentującą Zgromadzenie Pierwszych Narodów (AFN), Métis National Council (MNC) i Inuit Tapiriit Kanatami (ITK), papież Franciszek dnia 1 kwietnia 2022 r. przeprosił za rolę Kościoła katolickiego w kanadyjskim systemie szkół stacjonarnych.  Aby wypełnić Wezwanie do Akcji nr 58 Komisji  ds. Pojednania (TRC), papież Franciszek przybywa tutaj, aby wypowiedzieć  te przeprosiny na kanadyjskiej ziemi.

„Wzywamy Papieża do przeproszenia Ocalałych, ich rodzin i wspólnot za rolę Kościoła Rzymskokatolickiego w duchowym, kulturowym, emocjonalnym, fizycznym i seksualnym wykorzystywaniu dzieci Pierwszych Narodów, Eskimosów i Metysów w katolickich szkołach z internatem. Wzywamy, aby te przeprosiny były podobne do przeprosin z 2010 r. wydanych irlandzkim ofiarom nadużyć i miały miejsce w przeciągu jednego roku od opublikowania tego raportu i zostały wygłoszone przez papieża w Kanadzie.”  (TRC, Wezwanie do Akcji, 58)

Módlmy się o zdrowie dla papieża Franciszka na podróż do Kanady i o nasze dobre stosunki z ludami tubylczymi. 

Boże, nasz Stwórco, prosimy Ciebie o uzdrowienie stosunków między Ludami Tubylczymi i pozostałymi, w kraju naszym.
     Szczególnie modlimy się za wszystkich dotkniętych przez system szkół dla dzieci z Narodów Pierwotnych, Inuitów i Metysów; system, który przetoczył się przez nasz kraj i nadal oddziaływuje na życie wielu istnień ludzkich: te dzieci, którym nie było dane wrócić do domu niech odpoczywają w pokoju i Twej miłości.
     Ci, którzy przetrwali niech zaznają schronienia i dostatniego żywota. Ci wszyscy doświadczeni wielopokoleniowymi, traumatycznymi wydarzeniami niechaj znajdą nadzieję w swoim żalu, pocieszenie w przeżytym strachu, oraz współczucie w odczutym gniewie. Prosimy abyś Ty w sposób szczególny ich pobłogosławił i prowadził ich przez życie. Strzeż ich, miłuj i bądź im przewodnikiem.
     Albowiem tylko Tyś jest Prawdą. Tym, którzy brali udział w tworzeniu tego kolonialnego systemu asymilacji rdzennych mieszkańców tego kraju, poprzez rezydencyjne szkoły oraz inne formalne i nieformalne czynniki, odpuść im Panie. Hierarchom kościelnym wszelkich denominacji i ich podwładnym, wszystkim

urzędnikom na różnych szczeblach władzy, a przede wszystkim twórcom tych przepisów z ramienia rządu federalnego i władz lokalnych, którzy zlecili wdrażanie tych programów –  okaż ich duszom miłosierdzie. Patrząc w przyszłość, niech nasze władze świeckie i organizacje religijne dążą do prawdy i sprawiedliwości nawet jeśli ta prawda jest bolesna. Niech żałują za przeszłe porażki, roztaczając miłość Boga i zadośćuczynienie. 

   Prosimy abyśmy mogli znaleźć odwagę i zmierzyć się z prawdą i przypominać całą historię naszego kraju. Przepraszamy za zatwardziałość noszoną w sercach. Pomóż nam zebrać siłę i mądrość aby skorygować swe szkodliwe działania i zaniechania. Dopomóż nam znaleźć w zakątkach serc miejsce dla cierpiących boleść z powodu nieprawidłowości systemów i ich przepisów, które dotknęły kilka pokoleń. Daj nam pokorę i życzliwość wypełnioną Twoim głębokim Boskim miłosierdziem.
     Duchu Święty, prosimy o Twe wskazówki, Twą mądrość i odwagę aby miłować prawdę oraz mówić prawdę z miłością. Naucz nas wszystkich – ludy rdzenne i ludy napływowe – kim my jesteśmy jako Twoje dzieci i pojednaj nas względem siebie.
     Modlimy się o to z pokorą i z wdzięcznością za okazywaną miłość i miłosierdzie; przez Chrystusa, naszego Uzdrowiciela i Zbawiciela.  

Amen

MODLITWA O UZDROWIENIE STOSUNKÓW MIĘDZY LUDAMI NASZYMI I TUBYLCZYM

FUNDUSZ POJEDNANIA Z LUDNOŚCIĄ TUBYLCZĄ

Kanadyjska Episkopatu Kanady (CCCB), złożyła zobowiazanie finansowe na 30 milionów dolarów i ustanowiła Fundusz Pojednania dla Rdzennych Mieszkańców.  Diecezje w całej Kanadzie przyłączają się do tego zobowiązania.

Aby dowiedzieć się więcej o celach Funduszu Pojednania dla Rdzennych Mieszkańców, zarządzaniu Funduszem i o tym, w jaki sposób rzymskokatolicka diecezja Peterborough będzie w tym uczestniczyć, przeczytaj list biskupa Miehma z 16 maja 2022 r. (w języku angielskim).

POMOC HUMANITARNA DLA UKRAINY

Atak Rosji na Ukrainę odbija się niekorzystnie na sytuacji ludności cywilnej, a miliony Ukraińców uchodzą z kraju w poszukiwaniu schronienia. Rzymskokatolicka diecezja Peterborough skontaktowała się z ukraińską katolicką eparchią Toronto i wschodniej Kanady, aby dowiedzieć się, jak możemy pomóc.  W odpowiedzi, eparchia poprosiła, by nasza diecezja zachęciła parafie i parafian do przekazywania darowizn i doradziła jak to robić.  Diecezja natychmiast przekazała 10 000 dolarów darowizny na Ukrainę, by w ten sposób pomóc finansowo narodowi ukraińskiemu.  Ty także możesz pomóc, korzystając z jednej z następujących opcji:

 

RYCERZE KOLUMBA: 100% twojej darowizny trafi bezpośrednio do przesiedleńców za pośrednictwem Knights of Columbus Ukraine Solidarity Fund. Strona automatycznie używa Dolarów USA, należy więc kliknąć przycisk rozwijany, aby przełączyć się na dolary kanadyjskie CAD.

 

KATOLICKA POMOC NA BLISKI WSCHÓD - CATHOLIC NEAR EAST WELFARE ASSOCIATION (CNEWA) CANADA:  CNEWA Canada  zazwyczaj zatrzymuje 10% przekazanych funduszy na koszty administrowania organizacją.  W związku z kryzysem na Ukrainie opłata ta została obniżona do 5%, więc 95% darowizny trafi bezpośrednio na Ukrainę.

 

Pamiętajmy w naszych modlitwach o ludziach dotkniętych tą agresją.

Praying hands_edited.png

Boże nieskończonego miłosierdzia i dobroci, z wdzięcznym sercem modlimy się dziś do Ciebie o Pokój. Nieustannie ofiarowujesz nam swój pokój i nieustannie przypominasz nam, że czyniący pokój są błogosławieni, "albowiem będą nazwani dziećmi Bożymi" (Mt 5: 9). Niech Twój głos rozbrzmiewa w sercach wszystkich, gdy wzywasz nas do pójścia drogą pojednania i pokoju oraz do bycia miłosiernymi, tak jak Ty jesteś miłosierny.

 

Modlimy się do Ciebie za ludzi, którzy doświadczają agresji, konfliktów, obrażeń i śmierci. Modlimy się do Ciebie za tych, którzy uciekli ze swojej ojczyzny - otocz ich swoją pociechą i siłą.  Pobłogosław przywódców mądrością, wizją i wytrwałością potrzebną do wspólnego zbudowania świata sprawiedliwości i solidarności oraz do zburzenia murów wrogości i podziałów.  

Tobie zawierzamy wszystkie rodziny i modlimy się, aby nigdy nie uległy zniechęceniu i rozpaczy, ale stały się dla siebie nawzajem zwiastunami nowej nadziei w tym trudnym czasie.  Obyś nadal inspirował nas wszystkich do jedności serca i umysłu, do wielkodusznej pracy na rzecz dobra wspólnego, do poszanowania godności każdej osoby i podstawowych praw, które mają swoje źródło w Tobie, bo stworzyłeś każdą istotę ludzką na Swój obraz i podobieństwo.

Prosimy Cię daj wieczny odpoczynek zmarłym i szybki powrót do zdrowia rannym, przez Chrystusa, Pana naszego, Amen!

Diocesan Survey Results_Polish_3.jpg
 
Poland1.jpg
Misja Katolicka pod wezwaniem

św. Jadwigi – Krόlowej Polski

Drodzy Rodacy ! 
 

Pod koniec lipca 2020 pożegnaliśmy Ks. Williama Moloney, ktόry po 6-ciu latach pracy w parafii został przeniesiony do parafii w Campbellford. Nowym duszpasterzem naszej parafii jest Ks. Stephen DeCarlo. Nadal oczywiście jest z nami Ks. Stanisław Witczak.
 

Nasz nowy lider – Ks. DeCarlo na pierwszym spotkaniu – Eucharystii – bardzo pozytywnie wyrażał się o Polsce i Polakach. Dzielił się wrażeniami z pielgrzymki do naszego kraju, w tym do Sanktuarium Matki Bożej, Krόlowej Polski w Częstochowie. Zaznaczył, że będzie się uczył języka polskiego, aby łatwiej kontaktować się ze społecznością polonijną. Wspomniał rόwnież o stworzeniu polskiej strony internetowej.
 

Dzięki inicjatywie Księdza Stephena mamy teraz własną stronę internetową w tym cotygodniowy biuletyn z wiadomościami i ogłoszeniami parafialnymi po polsku. Zachęcamy do wspόłpracy, pomysły należy kierować na adres email: office@immaculatepeterborough.ca
 

Pamiętajmy o modlitwie za naszą wspόlnotę, szczegόlnie za chorych i cierpiących. Mόdlmy się o ustanie pandemii koronawirusa. Prośmy o powołania do kapłaństwa i życia zakonnego. Pamiętajmy o rodzinach, dzieciach i młodzieży. Szczęść Boże wszystkim!

 —  s. Dolores

Logo%20-%20Passionist%20Sisters_edited.png
MSZA ŚWIĘTA W KATEDRZE - VI NIEDZIELA WIELKANOCNA 

PODZIĘKOWANIA I POŻEGNANIE "POLSKICH SIÓSTR"
(9 maja 2021)
SIOSTRY PASJONISTKI
Zgromadzenie Siόstr Męki Pana Naszego Jezusa Chrystusa

Zgromadzenie Siόstr Męki Pana Naszego Jezusa Chrystusa (Siostry Pasjonistki) powstało w roku 1918 w Polsce założone przez Czcigodną Służebnicę Pańską Matkę Jόzefę Hałacińską. 
 
W latach 1978-2021 Siostry Pasjonistki pracowały  w Kancelarii przy Diecezji Peterborough, w Domu Biskupim i pełniły posługę duszpasterską wśród miejscowej Polonii. 
 

W maju 2021 roku, oznajmiły zakończenie Misji w Peterborugh. Siostry Bogumiła i Gaudencja przenoszą się do Montrealu a siostra Dolores wraca do Polski. Po ponad czterdziestoletniej służbie będzie nam ich z pewnością bardzo brakowało.
Serdeczne Bóg Zapłać!

Sisters.JPG

Od lewej:  S. Bogumiła, S. Bogdana (śp.), S. Gaudencja, S. Dolores

Motto Zgromadzenia:  "Miłość Chrystusa przynagla nas"
2 Kor 5,14

11.jpg

DOROCZNY POLSKI OBIAD

Stał się bardzo popularny w
Immaculate Conception.

Całkowity dochόd z tej imprezy
przeznaczony jest dla parafii.

SZKOŁA POLSKA ŚW. JANA PAWŁA II

Szkoła istnieje od 1978 roku. Obejmuje dzieci od lat 4 do kl.8 i młodzież. Nauka języka polskiego: (mόwienie, czytanie, pisanie), historii i geografii Polski, religii, śpiewu i kultury. Uczniowie uczestniczą w polskich Mszach świętych, uroczystościach kościelnych i patriotycznych. Rodzice rόwnież aktywnie właczają się w życie parafii. Kontakt: Ks. Stephen DeCarlo tel. 705-742-5466

Pope John Paul.png

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom

Kliknij na zdjęcie aby zobaczyć je w oryginale

Fr Stephen3_edited_edited.jpg

Ks. Stephen DeCarlo

Ksiądz | Administrator

Witamy naszego nowego duszpasterza, Księdza Stefana DeCarlo! 
Ksiądz Stefan pochodzi z Peterborough i był ochrzczony w Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa. Uczęszczxał do Szkoły podstawowej Katolickiej Najświętszego Serca i do publicznej - Krόla Edwarda. Następnie ukończył Szkołę średnią Katolicką – Świętego Krzyża. Potem uczęszczał na uniwersytet w Toronto,  do college  Matki Bożej Stolicy Mądrości w Barry’s Bay, do niższego Seminarium św. Filipa w Toronto i wyższego Seminarium św. Augustyna w Scarborough. Ksiądz także ukończył kursy w Instutucie Liturgii Mundelein w stanie Illinois, USA. Roczną praktykę pastoralną odbył w parafii św. Jόzefa w Bowmanville. Święcenia kapłańskie przyjął 25 maja 2018 roku. Pełnił posługę duszpasterską w parafii Matki Bożej w Lindsay w latach 2018-2020. 29 lipca 2020 roku przyszedł  pracować do Parafii Immaculate Conception- Niepokalanego Poczęcia NMP na miejsce Ks. Billa Moloney.

Fr Peter Dec21 - headshot_edited.jpg

Ks. Peter Seabrooke

Emeryt mieszkający na plebanii

Ks. Peter Seabrooke był ochrzczony w Parafii Niepokalanego Poczęcia – Immaculate Conception. Wychowywał się i należał do Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa – Sacred Heart. Obydwie parafie w Peterborough. Na kapłana został wyświęcony 6 maja 1972 roku. Pracował w parafiach naszej diecezji: Cobourg, Lindsay, Newcastle i Peterborough. Ponadto pracował jako Dyrektor Młodzieży, Dyrektor Biura Duszpasterstwa Rodzin Chrześcijańskich oraz jako Kanclerz  do spraw ogόlnych w Kurii. Oficjalnie przeszedł na emeryturę we wrześniu 2019 roku i mieszka na plebanii w parafii Immaculate Conception.  Ksiądz także pełni funkcję Kapelana u Siόstr Świętego Jόzefa na Mount St. Joseph.